Obrazový materiál bude dáván k dispozici výhradně oprávněným agenturám a partnerům. Poskytnutím obrazových materiálů nejsou přenášena žádná práva, ta zůstávají nadále výhradním vlastnictvím firmy Josko. Uživatel smí obrazový materiál používat pro opatření k podpoře prodeje, jako pracovní předlohy, pro nákresy, pro tiskové vzory, k účelům projektů a prezentací a pro kontakty s tiskem. Firma Josko je oprávněna v jednotlivých případech použití obrazových materiálů zakázat.

Předávání obrazových materiálů neoprávněným třetím osobám a jejich rozmnožování, stejně jako jejich změny, nejsou bez předchozího písemného souhlasu firmy Josko povolené. To se týká také poskytování internetových odkazů a spojení, které se k těmto obrazovým materiálům vztahují.

Výhradní práva nebo karenční lhůty musí být zvlášť dohodnuty. Uživatel je zásadně povinen dodržovat publicistické zásady rakouského tiskového zákoníku. Uživatel musí uchránit firmu Josko před uplatňováním nároků třetích osob a právní důsledky případných právních postihů nést sám.

Předchozí schválení firmy Josko vyžadují následující úkony:

  • Hromadné rozmnožování obrazových materiálů.
  • Ukládání obrazových údajů do datových souborů nebo jiných elektronických archivů, které jsou třetím osobám přístupné online.
  • Předávání obrazových údajů na datových nosičích neoprávněným třetím osobám.

V případě ukončení obchodních vztahů mezi uživatelem a firmou Josko nebo vyloučení uživatele z používání online nabídky, musí být veškerá digitální vyobrazení z elektronických archivů příp. datových nosičů bez vyzvání kompletně vymazána.

2015 Josko.com. Všechna práva vyhrazena. Příspěvky a obrázky zveřejněné na webové stránce www.josko.com (např. snímky místností, loga, nákresy, vyobrazení výrobků atd.) jsou chráněny podle autorského práva. Každé jejich neoprávněné rozmnožování a/nebo rozšiřování příp. dání k dispozici představuje porušení Zákona o ochraně autorských práv. Vybrání třeba i nepodstatných součástí příp. údajů z databanky obrázků nebo údajů, která byla dána k dispozici znamená nezákonné rozmnožování a bude stíháno jak civilním tak i trestním soudem. 

Logo 60 Jahre Josko
Menu
smartmix tag

Smart

Mix